Górski krajobraz Krety

Geografia Wyspy

Położona na Morzu Śródziemnym Kreta jest piątą pod względem wielkości wyspą na tym akwenie. Jej powierzchnia wynosi 8,336 km2, a linia brzegowa 1040 km. Kreta znajduje się w strefie podzwrotnikowej, gdzie stykają się ze sobą klimat kontynentalny, śródziemnomorski oraz afrykański. Uboga szata roślinna powoduje, iż roztaczający się tutaj krajobraz przywodzi na myśl wyschnięte...
Pałac w Knossos na Krecie

Historia Krety

Bogata historia Krety dzieli się na kilka etapów. Osadnictwo na wyspie rozwinęło się już w neolicie, czyli jeszcze przed 2600 r. p.n.e. Prawdziwy rozkwit kultura kreteńska przeżyła jednak w epoce brązu zwanej także okresem minojskim. Epoka ta przypada na lata 2600-1400 p.n.e., a jej nazwa związana jest z imieniem mitologicznego króla Minosa, który niegdyś władał wyspą, a w swoim...